Tømrer- og snedkerarbejde

Vi har over 35 års erfaring med tømrer- og snedkerarbejde. Vi har for eksempel opført adskillige parcelhuse og gennemført private andelsboligprojekter ud fra samme kontrol- og styringsparametre som alment boligbyggeri. Derved er andelsboligerne omfattet af Byggeskadefondens forsikringsordning.

Foruden nybyggeri udfører vi gerne ombygninger, tilbygninger og renoveringer – for eksempel:

  • tagkonstruktioner
  • isoleringsarbejde
  • vindues- og dørudskiftninger
  • køkkenrenoveringer og -udskiftninger
  • vægge, gulve og lofter
  • garager/carporte m.m.


Du kan her se nogle eksempler på opgaver, vi har udført.

Ultimate Web