Tag

Tagudskiftning er ét af Munkholts specialer. Vi har kendskab til alle typer af tagarbejde, og vi har faste medarbejdersjak, som primært beskæftiger sig med tagudskiftninger.

Der er mange fordele forbundet med at udskifte taget på et hus. De mest åbenlyse er at lukke utætheder og at efterisolere for at opnå en energibesparelse, men en stor gevinst er også, at huset får et ansigtsløft.

Vi udfører tag, der består af:

  • almindelige teglsten
  • betontagsten
  • tagpap
  • eternitplader.

Derudover laver vi kviste, stern, underbeklædning, ovenlys, inddækninger, tagrender og tagnedløb. Vi sørger også for eventuelt blikkenslagerarbejde. Dette arbejde udføres af en af de blikkenslagere, vi samarbejder med.

Nederst på siden finder du links til nogle af de leverandører af tagprodukter, som vi har mange års erfaringer med at bruge.

Læs eventuelt mere om forskellige tagløsninger på vores leverandørers hjemmesider:

Randers Tegl
Monier
Cembrit
IBF

Vil du se billeder af vores arbejde?

Du kan her se nogle eksempler på opgaver, vi har udført.